corcho del pais

Select your lenguage:  CA | ES | EN | FR | DE | IT | CH

pefc

MULTIPLES CONTROLS

El suro se sotmet a múltiples controls tècnics automatitzats i manuals durant el procés de fabricació dels taps.

 • Separació de planxes amb desviació sensorial per contaminació de TCA (2, 4, 6 tricloroanisol ) en concentracions iguals i superiors a 0,8 ng /L.
 • 1a bullida en caldera tecnològica amb aigua, d’acord amb el codi internacional de pràctiques taperes.
 • Control de TCA en planxes per cromatografia de gasos (GC) i microextracció en fase sòlida (SPME).
 • Esterilització en autoclau a 120ºC.
 • Perforació i selecció electrònica.
 • Control de qualitat de mides i humitat.
 • Marcatge a foc i tinta i tractament de superfície.
 • Control de qualitat final
  • Paràmetres físics: mides, densitat aparent, humitat, recuperació diametral, quantificació de residus oxidants, capil•laritat, força d’extracció, contingut en pols, bullida.
  • Paràmetres sensorials, organolèptics i olfactius. Paràmetres microbiològics.
  • Paràmetres químics: anàlisis haloanisols extraïbles.
   Tots els assajos es realitzen segons les normatives UNE/ISO vigents i/o segons protocol del celler.

facebook twitter

INICI - CONTACTE | CORCHO DEL PAÍS S.A. - Copyright 2013

Tapón de corcho natural - Tapón de corcho aglomerado - Tapón de corcho colmatado - Tapón técnico 1+1 - Tapón de corcho microaglomerado - Tapón de cava 2D - Tapón de corcho natural para botellones - Tapón 2D para botellones